: http://gazeta-rognedino.ru/75-years-of- … otvazhnyx/

: https://zeml-trub.ru/society/2020/02/14 … kih-ulicz/